Nærkart

Her er kartet over området:
kart
Kartgrunnlag: Statens Kartverk

markjordbaer fragaria vesca

Hov gård

Hovsenga tilhørte Hov gård

Copyright © 2015. All Rights Reserved.