Båtkart


Elvestrekningen Glatved - Hovsenga: Like etter at du har passert Overmandsund Bru, dukker det opp rester av den trebrua som sto her før 1903. I elvas yttersving ser du her rester etter den gamle brua på land. På motsatt side er det grunt. Hold yttersvingen helt til du er forbi.

På godværsdager bades det mye i elva så hold farten nede på maks 5 knop. Vi har ikke markert alle grunnene på vårt kart, kun de som er farligst! Det er derfor viktig å holde utkikk hele veien!

Når du kommer nedenfra og oppover elva mot pkt 2, ligger grunna på høyre side like før badestranda. Ved forsiktig kjøring og normal vannstand kan du komme til punkt 4 med relativt store båter. Fortøy på venstre side sett mot strømmen. Oppe på platået over elva er det satt ut søppeldunker og griller til fri benyttelse. Halvøya du deretter kommer til er Hovsenga naturreservat.

Vis hensyn til fuglelivet. Det er mange ender som hekker i elva.